Contactgegevens

Kerkgebouw St. Domusstraat 35
4301 CM Zierikzee
0111-412445
Predikant ds. F.J.T. Schipper
Adres: ’t Vrije 47 4301 JX Zierikzee.
Telefoon: 0111-412230.
Telefonisch over het algemeen het beste te bereiken van 8.30 tot 9.00, van 13.00 tot 13.30 en van 18.30 tot 19.00 uur.
Mail: fschipper@zeelandnet.nl
Daarheen worden ook mailtjes doorgestuurd die aan predikant@thomaskerkzierikzee.nl geadresseerd zijn.
Vrije dag in de regel: Vrijdag.
Pastorie 't Vrije 47
4301 JX Zierikzee
T 0111-412230
Scriba Kerkenraad T.R.M. (Trees) Kakebeke
Dulve 25
4303 BD Zierikzee
T 0111-416389
M scriba@thomaskerkzierikzee.nl
Penningmeester Licia Schiettekatte
Krammerstraat 8
4301 VP Zierikzee
T 0111-413813
M penningmeester@thomaskerkzierikzee.nl
Diaconie Maria Muller
M diaconie@thomaskerkzierikzee.nl
Diaconie-penningmeester Mart Goudzwaard
M diaconie.penningmeester@thomaskerkzierikzee.nl
Bankgegevens

Kerk
NL 96 RBRB 0898 5155 13 (Regiobank)
NL 52 INGB 0666 4139 16 (ING bank)

Diaconie NL 08 INGB 0666 4137 38 (ING bank)

Kerkblad RADAR NL 96 RBRB 0898 5155 13
t.n.v. Thomaskerk Zierikzee o.v.v. RADAR

Verjaardagsfonds NL 69 RBRB 8808 1558 62

ZWO NL 68 INGB 0001 7566 30

Kamer van Koophandel

Gereformeerde kerk: 76445089

Diaconie Gereformeerde kerk: 76445208

Preekvoorziening Henk Walraven
Kreeftstraat 67
4301 ZG Zierikzee
T 0111-414295
M henkwalraven@zeelandnet.nl
Kostersgroep Dhr. G. van Wagtendonk
Steenbank 48
84301 ZR Zierikzee
T 0111-415109
M wagtendonk@zeelandnet.nl
Zaalbeheer Dhr. C. van Felius
's Heer Arendstraat 20
4301 JR Zierikzee
T 0111-415268
M cfelius@zeelandnet.nl
Kerkelijk bureau Dhr. J.P.M. Maassen
Mauritslaan 8
4301 NT Zierikzee
T 0111-416637
M kbgkzz@zeelandnet.nl
Kerkblad "Radar" M radar@zeelandnet.nl
Nieuwsbriefredactie Zie predikant
Kerkomroep
(voorheen kerktelefoon)
Jan Blom
T 0111-769044 of 06-46443880
M jan1blom@gmail.com
Webbeheer Wim Bom
Manhuisstraat 13
4301 BK Zierikzee
T 06 2722 4722
M mailto:webbeheer@thomaskerkzierikzee.nl