Liturgisch Bloemschikken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

Een witte roos als herinnering aan Kirsten Dekker die zo plotseling uit de kring van de bloemengroep is weggevallen.

Geborgen in het Licht.

maart 2017

Meest recente schikkingPinksteren

Advent en Kerst
Jaarwisseling
Week van het gebed voor de eenheid van Christenen
Werelddiaconaat
40 dagentijd, Stille week en Pasen
Biddag voor gewas en arbeid
Hemelvaart
Pinksteren
Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst
Doop
Huwelijk
Uitvaart
Diversen
naar de beginpagina