Advent 2020

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal is op vier pijlers geplaatst, vier wijnflessen. Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd. Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor eenieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.


Eerste zondag van Advent

29 november

In de Marcuslezing 13,24-37 gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. (Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom;

nieuw leven breekt door, kome wat komt.

 

Tweede zondag van Advent

6 december

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;

gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.


Derde zondag van Advent

13 december

In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren
van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;

het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.


Vierde zondag van Advent

20 december

Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren
van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Zuiden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd
herkennen elkaar
in het teken van de bloembol;

nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.