In de schikking is een soeplepel verwerkt
die verwijst naar alle pannen soep die Gerard voor de kerk heeft gemaakt.
De kleuren van de bloemen en de doeken gaan van donker naar licht.
Zoals Gerard nu ook in het Licht mag zijn.
Het wit van de bloemen staat symbool voor de Hemelse vreugde
die Gerard nu ook mag ervaren.
De klimop verwijst naar Gods trouw ook in het leven van Gerard.

bij de uitvaartdienst van Gerard van 't Veer(† 13-10-2020)
17 oktober 2020