STILLE WEEK en PASEN 2020


Witte DonderdagJezus kiest er voor om de ander te dienen.
Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren, het wassen van de voeten.
Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes,
een teer bloemetje met grootse uitstraling, en een droogdoek !Goede Vrijdag

Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha.
Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid.
Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers.
Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld.
Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht.
Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.


Stille Zaterdag

Paasfeest

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan.
De dood heeft niet het laatste woord.
De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen.
Wit als teken van een nieuw begin.
De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde
van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven.

Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal,
de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus,
is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn.
Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.