1ste zondag 40dagentijd 2020
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')


 

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond.
Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien,
je leeft ook niet voor brood alleen.
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn
om ook op onze weg voort te gaan.
Fier overeind staan zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het leven.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
('Gedenk HEER uw barmhartigheid.')


Binnen het raam dat vorige week is geïntroduceerd is een hyacint in knop te zien. Deze is omgeven door rietstengels die de stralen van de zon symboliseren.

"Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop-
die het stralende licht ondersteunt.
Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand
- Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van.
Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.

In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop-
als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien.
We wachten in spanning op de bloei die gaat komen."


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')

Johannes 4:5-26

Een vrouw -buitenstaander in Israëlische ogen- wordt door Jezus aangesproken.
Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid.

De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het levengevende water te verhullen. Het een kan niet zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.

In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen immers alle kleuren samen! De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare ('wees dan blij')

Op deze zondag “Laetare” schijnt het licht van Pasen er al doorheen.
De naam Laetare betekent 'Verheug u' en is ontleend aan Jesaja 66.
Daar wordt juist tegen mensen die verdrietig zijn gezegd,
dat er toch veel is om blij mee te zijn.
In deze tijd nu de wereld zo ziek is, en het zo moeilijk is om het licht te zien,
een boodschap van hoop.

Voor de schikking zijn verschillende kleuren gebruikt. Daardoor is het een veelkleurige schikking geworden. De Thomaskerk en de Gasthuiskerk zijn veelkleurige gemeentes.
Grote verscheidenheid van mensen, maar wel verbonden met elkaar.