Werelddiaconaat 2020

 

De symbolische schikking is afgeleid van het beeldmerk van onze gastpedikant; een boom in de wind met veel kleur aan de takken.
Het staat voor staande blijven in de verdrukking
en voor de veelkleurigheid van de mensen
met wie ze te maken krijgt.

Naar de hoofdpaginaAndere schikking