Advent 2019

Eerste zondag van Advent

Micha 2:12
"Ik zal ze samenbrengen
als schapen en geiten
binnen de omheining,
als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen."

 

Het geheel van deze schikking
rust op drie steunen.
Een oneindige cirkel van stekelig groen
is als de omheining voor de kudde,
beschermend.
De drie steunen zijn stevig genoeg
om alles te dragen en staan symbool
voor de Drieëenheid of zelfs voor het gezin;
moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde
die beschermd wordt in de kring.
Dat zien we hier.
Met hier en daar een plukje schapenwol.

Een cirkel is een sterke constructie
en moeilijk te verbreken.


Tweede zondag van Advent

Micha 4:3
"Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is."
 

Advent is toeleven naar de komst
van de Vredebrenger bij uitstek.

De tweede krans
is er een met eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen
is reinigend en te gebruiken
als je verkouden bent.
De bladen met de opgerolde,
scherpe punten, verwijzen naar wapens
die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren
en weten dat dát
leven dichtbij het hart
van de Allerhoogste is.
Het visioen van de wapens
die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen,
hebben de heelheid van het volk op het oog
en zijn daarom alleen al goed.


Derde zondag van Advent

Zondag Verheug je!!

De derde krans is bovenop
nummer een en twee geplaatst.
Zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom de Thuja.
Er ligt een snoer pinda`s op
voor de vogels van de hemel.

We weten dat we op onze levensweg
alleen maar hoeven te letten op:
Hoe doen we recht.
Onze levensopdracht is het,
om mens, dier en schepping
goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood.
Wij helpen ze door naar hen om te zien
en natuurlijk naar de mensen.

Het is iets om ons te verheugen
en ruimhartig te delen
van wat wij ontvangen.


Vierde zondag van Advent

Gods belofte van zegen en genade

De vierde en laatste krans
is groen van de klimop,
een kleur van hoop en nieuw leven.
Klimop kan altijd overal groeien
en is een taaie plant
die makkelijk een weg vindt.
Het is een laatbloeier,
die voor bijen en hommels
nog voedsel geeft
als de rest al is uitgebloeid.
De plant is veelzijdig
maar we kijken er ook makkelijk overheen.

Klimop staat symbool voor trouw
door de sterke hechtwortels.
Micha zegt
dat de Eeuwige niet woedend blijft
maar liever trouw blijft
aan wie op de weg ten leven wil gaan.

Dit is geen rechte weg,
maar een met omwegen,
zoals de kronkelige klimop.