1ste zondag 40dagentijd 2019
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')


In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen.
Jezus ’liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
Het thema is dan ook: ‘Een nieuw begin’

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen.Deze flessen zijn bekleed met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen.

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden door ranken van trouw
voor een nieuw begin.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
('Gedenk HEER uw barmhartigheid.')


De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.
De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest.
Hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.