1ste zondag 40dagentijd 2019
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')


In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen.
Jezus ’liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
Het thema is dan ook: ‘Een nieuw begin’

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen.Deze flessen zijn bekleed met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen.

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden door ranken van trouw
voor een nieuw begin.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
('Gedenk HEER uw barmhartigheid.')


De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.
De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest.
Hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')

De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman
met geduld wacht op de groei van de vijg.

De 8 flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips
zodat er de suggestie van een oog ontstaat.
De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
De bloeiende wilgenkatjes zijn een teken van een nieuw begin.


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare ('wees dan blij')

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven God,
stuur ons toch de wereld in
om liefde door te geven”

Acht flessen in een achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken.
In de flessen bloesemtakken en Viburnum (sneeuwbal) en teer groen.


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica ('Doe mij recht')


“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven”

Met geweld beschermen
Dat wat rechtvaardig lijkt
Met geweld nemen
Wat geen recht doet
Bloed en wijn
Een nieuw begin

Lucas 20: 9-19: Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant
In de flesjes zien we zwaardvormig blad.
Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

6de zondag 40dagentijd
Palmpasen


Jezus betreedt de stad vanuit het oosten.
Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische Vredevorst.
Hij komt vanaf de Olijfberg, de plaats waar vandaan God zou terug keren tot zijn volk.
Onder de klanken van psalm 118 en de palmtakken
komt Hij als de Grote Koning de stad binnen.