1ste zondag 40dagentijd
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')


 

Aan de basis een paarse doek die verwijst naar de paarse kleur van de 40 dagentijd.
De boog als symbool van geborgenheid en zorg.
Onder de boog is de woestijn verbeeld.
De stenen als verwijzing naar de verzoekingen van de Here Jezus.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
('Gedenk HEER uw barmhartigheid.')Matteus 17:2 De verheerlijking op de berg, de stralende verschijning van Jezus in het licht.


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')


De schikking voor de derde zondag van de 40-dagentijd
is gemaakt naar aanleiding van Johannes 2.
Het geldkistje, het geld, de opgebroken weg, verbeelden het verval
van de tempel als handelsplaats.


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare ('wees dan blij')

De schikking in de Nieuwe Kerk verbeeldt een weg.
Deze dag is er geen 'gewone' kerkdienst maar een ontmoeting met als thema: "Sorry".
Dat je sorry moet kunnen zeggen, en de weg vrij maken voor een nieuwe begin. Hoe vinden we de weg naar het doel dat Jezus ons voorhoudt in de zaligsprekingen:
‘gelukkig zijn de vredestichters’?

Het is de vierde zondag van de veertig dagentijd,
dan is ook het licht al zichtbaar, gesymboliseerd door de kleur rose.


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica ('Doe mij recht')


Johannes 12: 20-33

De graankorrel geeft zichzelf om nieuw leven tot stand te brengen.
Eigenlijk is het precies de verbeelding van de tekst.
Je ziet aarde en graankorrels en nieuw leven.
Onder de boog van Gods trouw.
De doek is paars, de kleur van de 40dagentijd.

6de zondag 40dagentijd
Palmpasen


Op de zesde zondag van de veertigdagentijd
horen we traditiegetrouw over de intocht van Jesus in Jeruzalem.