Week van gebed voor de eenheid

21 januari 2018

Van verschillende takken
is een wigwam gemaakt
als symbool voor een huis.

De takken verwijzen naar de verschillende kerken.
Samen vormen zij een thuis waarin iedereen verblijven mag.
Dan kan de verbinding met elkaar tot bloei komen.
Daarheen verwijzen de bloemen in de schikking.