Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2017

Herdenking van de gestorvenen

De schikking is gemaakt bij Mattheus 25 over de dwaze en wijze meisjes,
het wachten op de Bruidegom, het verwachten van Christus.

Het licht, de Bruidegom in de vorm van een kaars, is hoog boven de schikking verheven.
Daaronder de witte bloemen, de gestorvenen die zijn opgegaan in het licht.
Onderin de schikking paarse bloemen, die net als het paarse kleed vertellen van rouw.


Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Bert Koster
Jannetje Jasperse - Simonse
Janny van Iwaarden - Schoe
Mientje Sies - Flikweert
Co Sies
Adrie van der Welle
Tanny Timmerman - Kosters
Jake van der Werf
Adrie op ’t Hof
Joke den Boer - Kloet
Jacqueline Goudzwaard - Schiettekatte
Kirsten Ruyssenaars - Dekker
Nelly Muller - Scheerstra
Roel Kok
Ineke Erbrink - Herfst
Ria Steenis - v.d. Wekken