Intrede ds. Schipper

Er is gekozen voor drie bogen die samen een cirkel vormen.
Een boog herinnert aan het verbond van God en de mensen, denk aan de regenboog.
Wit is de kleur van geloven, in het licht van God.
In geloof komen alle kleuren samen.
Groen is de kleur van het leven; van de hoop.
Rood verwijst naar de kleur van het hart, de vurige liefde.
De wereldbol symboliseert wat wij als Thomaskerk willen zijn:
Een gemeenschap die midden in de wereld staat.