Biddag
voor gewas en arbeidGenesis 2:15

God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden,
om die te bewerken en erover te waken.

We zien de aarde met daar bovenop de bloembolletjes.
De bolletjes gaan langzaamaan groeien en bloeien.
Zij staan symbool voor een nieuw seizoen waarin gewassen tot groei en bloei komen.
Ook wij als gemeente staan aan het begin van een nieuw seizoen
en bidden om de zegen van God over ons werk en het gewas.
In het midden staan de tulpen. De tulp is het symbool van het gebed.
De klimop is het teken van Gods trouw.