1ste zondag 40dagentijd
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

Mattheus 4:1-11

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht.
Op deze eerste zondag horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de mooie gele ranonkels. Zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.

"Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
Door de glans en schittering
Die hem getoond worden
Sterker dan alle machten
Is de kracht van Gods liefde
Sta in die kracht"


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
('Gedenk HEER uw barmhartigheid.')

In deze veertigdagentijd horen we
hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

Gekozen is voor de boomstronk
als symbool van de kracht.
Op de tweede zondag
van de veertigdagentijd
zijn er ontmoetingen op de berg.
Mozes ontvangt de tien leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op.
Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte lelies als beeld daarvan.
De paarse hyacinten staan voor bezinning.
Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

"Sta in je kracht
Met regels ten leven
En
Hemels licht
Dat er zomaar
Soms even
Kan zijn
Herinnering
Die blijft
En vreugde geeft
Sta in die kracht
"


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht. Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

"Sta in je kracht
Neem
Van het levende water
Dat geboden wordt
Levenskracht
Gegeven
Uit liefde
Die opricht
Om te staan in je kracht
"


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare ('wees dan blij')

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer
die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien !

“Sta in je kracht
Laat je aanraken
Door Jezus’ liefde
Die vooroordelen afbreekt.
Zie met de ogen
Van het hart,
Dat geeft kracht”


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica ('Doe mij recht')


Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechìèl over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes verteld over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen, die tussen de dorre takken gestoken zijn, vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en droog lijkt.
Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

"Sta in je kracht
Zie
Hoe wat dor is
Tot leven komt
Wat dood lijkt
Sta op
Gods
Levensgeest
Blaast kracht in
"

6de zondag 40dagentijd
Palmpasen


Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jesus in Jeruzalem.
In de schikking liggen doeken in verschillende rode- en bruine tinten.
Deze verwijzen naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen
die staan te juichen langs de kant van de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte kracht weer
en de rode viooltjes vertellen over nederigheid.

"Sta in de kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
Binnen
Niet hoog te paard
Maar op een ezel
Nederig
Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de Koninklijke
Krachten
God's kracht"