Advent 2016

Eerste zondag van Advent

Jesaja 2:1-5, MatteĆ¼s 24:32-44

Op deze eerste adventzondag horen we over het visioen van vrede
en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.

Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien
- waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen.
Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.


Tweede zondag van Advent


Op de tweede adventzondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin.
Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp.
De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt,
dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking.
Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug !


Derde zondag van Advent

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door.
We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft,
midden tussen de stenen van de woestijn.
We zien, al is het maar voor even.


Vierde zondag van Advent

Jesaja 7: 10-17 - Mattheus 1: 18-25

We horen hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt,
dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

'Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt
goede God
versterk in ons de droom
van liefde
die de wereld omkeert'