Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2016

Herdenking van de gestorvenen

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer
vanwege de gebrokenheid van ons bestaan
en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.
De verschillende bloemen in verschillende kleuren
geven de veelkleurigheid van mensen weer.


Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

26 nov.2015 Geertruida Smalheer 85 jaar
22 dec. 2015 Maria Barbara Berrevoets-Duine 87 jaar
27 jan. 2016 Martina Buijze- Houmes 78 jaar
13 mrt. 2016 Perry van Westen 44 jaar
21 april 2016 Arina Kolster 81 jaar
14 juni 2016 Krijn Cornelis van Rijn 79 jaar
20 juni 2016 Cornelis van Oosterom 70 jaar
27 juni 2016 Mark Willem Janse 42 jaar
26 aug. 2016 Neeltje Wilhelmina Kloet-Flohil 94 jaar
03 sept. 2016 Johanna Neeltje Izeboud-de Troije 92 jaar