Dankdag voor gewas en arbeid 2016De dankdagschikking is geïnspireerd door de
fruit inzameling
voor de voedselbank.

Dankbaarheid
voor de opbrengst
van het land,
genoeg om te delen.