Startzondag 2016

Bij het jaarthema
'Wat Je Wilt Hooghouden'De basis van de schikking
wordt gevormd door het rode doek,
waarbij de kleur rood symbool staat
voor de Geest
die we niet kunnen missen
bij het werk in het nieuwe seizoen.

Het thema van deze startzondag is:
'Wat je wilt hoog houden'
De 5 rozen verwijzen
naar het hooghouden
van de 5 Boeken van de Thora.
Er wordt in deze dienst gezongen
uit lied 971:

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft over ons.
Wij houden Gods liefde hoog.

Dit wordt verbeeld door de rode rozen.
De veelkleurige bloemen daaromheen
staan symbool voor de gemeente:
Wij reiken allen,
verschillend als we zijn,
omhoog als symbool
voor het hoog houden
van Gods liefde.

NAAR HOOFDPAGINANAAR OVERZICHT