"Overstap"

De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven.
Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid.


Mattheus 18:20

Op de tafel zijn we een kring van 5 vriendenkringen, voor elk kind een.
Iedere kring heeft zijn eigen bloem, een andere vorm en een andere kleur,
iedereen is verschillend,
maar door de klimop zijn ze verbonden door Gods trouw.