1ste zondag 40dagentijd 2016
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')
Lucas 4 : 1-13

De verzoeking in de woestijn.

In de schikking zien we prikkeldraad dat verschillende kanten uitgaat,
met bovenin een bloembol
die een opening heeft gevonden
om tot bloei te komen.

Het verbeeldt eenzaamheid, ontreddering en beproeving.

Er zijn periodes in je leven
waar allerlei lijnen,
wegen door elkaar lopen.
Je moet keuzes maken,
maar welke zijn de goede?

De bloembol staat voor hoop.
Als je volhoudt
en het vertrouwen hebt
kom je er uit!

2de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Reminiscere
('Gedenk HEER uw barmhartigheid.')

Gecombineerde schikking met de doop van
Patrick Timmers -21 februari 2016-

Lucas 9: 28 - 36

Op Zondag Reminiscere, de tweede in de Veertigdagentijd, lezen we hoe Jezus op een berg, even hoger dan het dagelijkse laagland, aan het bidden is. God beantwoordt zijn gebed met een ontmoeting. In gedeeld licht spreken Mozes en Elia met hem over zijn exodus, zijn uittocht op weg naar het leven.

Mozes en Elia, ‘de wet en de profeten’, mensen die staan voor de boodschap van de Bijbel. Zij bemoedigen Jezus, laten weten dat hij zich begrepen mag voelen.

In de schikking verbeeldt de stronk een bankje. Waar anderen even naast je komen zitten. Om van hart tot hart te spreken.
Zo komen Mozes en Elia bij Jezus, weergegeven door de bloesem als geschenk uit Gods hand in antwoord op het gebed van Jezus.
De klimop omgeeft de ontmoeting, zoals Gods trouw ons leven omgeeft.
Zo wijst deze schikking ook naar de Doop van Patrick: Gods jawoord en trouw is er rondom zijn bestaan.Als je niet meer weet wat je moest onthouden,
onthoud dan maar dat vlakbij iemand je vraagt:
"Kom eens naast me zitten...
Reis een stukje met me mee,
probeer je in mijn leven te verplaatsen."

3de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')

Lucas 13: 1-9


Mensen kunnen de fout in gaan,
telkens weer,
maar God is genadig en geduldig.

Dit wordt verbeeld in de schikking:
een vijgentak die
-nog- geen vrucht draagt.
De tak is geplaatst
in vruchtbare aarde
en het vergt geduld
voordat deze tak
vrucht gaat dragen.

Een vijgenboom
moet vrucht dragen,
anders komt hij niet
tot zijn bestemming.
De mens
moet zijn talenten benutten
en groeien
om tot zijn bestemming te komen.

4de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Laetare ('wees dan blij')

De pelgrimstocht voor de weg naar God, naar het heiligdom midden in ons hart.
Uiterlijke wegen die een innerlijke weg symboliseren.
Door ons open te stellen voor de innerlijke leiding van het goddelijke
opent zich voor onze ogen een ander pad. De roos laat ons zien,
Licht dat komen gaat.


5de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Judica ('Doe mij recht')