Advent 2015

Eerste zondag van Advent

Lucas 1:5-25

De bol,
verborgen binnen de bladeren,
verwijst naar de verwachting
van Elisabeth en Zacharias.
Zij leefden in deze tijd in afzondering.

De stenen
verwijzen naar het zwijgen van Zacharias.
Zij wachtten op de nieuwe toekomst
die hen is aangezegd:
de geboorte van het kind.
Dit heeft betrekking op de mensentijd
(chronos; de tijd van de klok).

De kaars
verwijst naar Gods licht
en Gods tijd (kairos).
Het gaat er in de Adventstijd om,
om jezelf te openen
voor de verwachting,
het nieuwe begin.

 

Tweede zondag van AdventBovenop de schikking zien we een scepter als teken van koninklijkheid.
Waar zoeken- of vinden we die?
In de kerk horen we hoe Jezus een zoon van David is
Jezus heeft iets koninklijks

Er is een bloembol nog erg in de knop met een vermoeden welke kleur het wordt.
Symbool voor het verlangen naar wat nog komen moet.

Aan de zijkant de Davidster als verwijzing naar Davids zoon
die stralend in ons leven komt.


Derde zondag van AdventLucas 1 : 39-56

Deze derde advent staat in het teken
van de lofzang van Maria.
De tijd van op weg gaan.
Volgens Lucas zong de zwangere Maria
toen ze op weg was naar Elisabeth
het “Magnificat”

De lelie symboliseert barmhartigheid
en staat ook symbool voor Maria.


Vierde zondag van Advent

Bij het kerstspel
"Slopen kan altijd nog"

 

De ronde bol
staat voor de veiligheid
en geborgenheid van een huis.

In de bol verschillende bloemen
die symbool staan
voor de verschillende mensen.

De ster en lichtjes
symboliseren de komst
van het kindje Jezus