Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2015

Herdenking van de gestorvenen

De schikking is gemaakt bij de lezing van Mattheüs 25 over de wijze en de dwaze meisjes,
het wachten op de bruidegom en verwachten van Christus.
Het licht, de Bruidegom in de vorm van de kaars, is hoog boven de schikking geplaatst.
Daaronder reiken de witte rozen omhoog verbeeldend degenen die we gedenken.
Naast de schikking staat een oliekruik, verwijzend naar de gelijkenis.
Onderin de schikking zitten paarse bloemen,
die net als het paarse kleed het verdriet weergeven van het gemis van onze dierbaren.

Als jouw naam klinkt,
zie ik even
hoe je liep en wat je zei;
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij...

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Hans Leijdekkers
Johan de Jonge
Jan Luijendijk
Jan van de Woestijne
Corrie de Wilde – Boot
Sjanie van der Veer – Buijs
Aafje van Rijn – Verboon