"Overstap"

De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven.
Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid.Er is een schikking gemaakt aan de hand van het thema wie is God voor jou?
De schikking is geïnspireerd op het volgende gedicht:

`t Is maar goed dat Zijn handen zo groot zijn
Dat wij er in passen
Als we niet verder kunnen
Wanhopig zijn
En verward
Ten einde raad.

`t Is maar goed
Dat onder ons
Eeuwige armen zijn
Waarin Hij ons
Vast wil houden!

De bladeren van de vingerplant symboliseren Gods handen. De grote bloem staat symbool voor de mens die schuilt bij God. Rondom klimop als teken van Gods trouw.