PINKSTEREN,
Doop en
belijdenis


Gedoopt worden verwijst naar Gods nabijheid.
De rode calla's verbeelden de vuurtongen
uit het Pinksterverhaal.
Wij zijn vervuld van de Heilige Geest.
Dit geeft aan hoe dicht God
in ons bestaan aanwezig wil zijn.

De drie rode rozen verwijzen naar de volheid
van Gods aanwezigheid:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

De witte roos symboliseert de dopeling,
de kleur wit geeft uitdrukking
aan de feestelijke gebeurtenis.
De klimop staat voor Gods trouw.

Het kleed onder de schikking
verwijst naar Pinksteren en de doop.

Gezang 686: 2
Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur
Wie weet vanwaar Hij komt
Wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Doop & belijdenis Hanny Prins, 24 mei 2015NAAR HOOFDPAGINA
NAAR OVERZICHT