STILLE WEEK en PASEN 2015

Palmzondag

"Ontvangst in Jeruzalen"

De liturgische kleur is vandaag nog paars.
Dat zien we aan het kleed
en de kleur van de bloemen.

In de schikking zien we opgaande wilgentakken
als opgeheven handen.

Aan de voet verwijzen buxustakken
naar de intocht in Jeruzalem.

Door de takken heen verweven
is kronkelwilg en anemonen,
symbool voor doorgeven en verbondenheid.
Het doorgeven van de boodschap van Jezus,
als Helper en Inspirator.


Witte Donderdag

 

"Jezus wast de voeten van de leerlingen"


In de schikking zien we een dalende wilgentak,
verwijzend naar Exodus 3:8;
"daarom ben ik afgedaald......"

De kruik en de witte doek
verbeelden de voetwassing.

Het brood en de druiven
verwijzen naar het laatste avondmaal.Goede Vrijdag

"Het geheimenis van het kruis"

Onder het kruis zie je de rode bloemen.
Deze verwijzen naar de legende
dat de bloeddruppels
die van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden in bloemen.Stille Zaterdag


Paasfeest


"De Heer is waarlijk opgestaan"

De basis is wit.
Wit, feest van het licht.

Daarop in het midden
een grafheuvel van mos.

Daaromheen witte violen
als open handen.

Maria kon Jezus
ook niet vasthouden.

De open handen met het lichtje.