Biddag
voor gewas en arbeid


Mattheus 6 vers 7 t/m 13 vertelt over het bidden.
Het gaat daarbij niet om de plichtplegingen,
maar om het oefenen van de richting waarin je gelooft en dus leeft.
De witte tulpen staat symbool voor het gebed.
Daar omheen staan bloemen waarmee een kompas wordt uitgebeeld.
De naald van het kompas wijst in de richting waarin we geloven en leven:
in het licht van Gods trouw.