Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014

Herdenking van de gestorvenen

DE VOORSTE KRANS, DE KRING VAN HET GEMIS, VOOR HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN.

IN DE GROTE KRANS DAARACHTER ZIJN WIJ VEILIG IN ZIJN HOEDE !

Wanneer we de gestorvenen gedenken,
laten we niet bedroefd zijn
als mensen die geen hoop hebben,
want niemand van ons leeft voor zichzelf,
niemand van ons sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
Hem behoren wij toe..

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Jan Francke
Henk Ringelberg
Huib Kurvink
Nellie Kosters – Schot
Nellie Joppe – Gunst
Anna Timmerman - van der Valk
Kees Verheijen
Gerard Janse