Biddag
voor gewas en arbeid

Een poort van klimop
als beeld van Gods trouw.
Die poort vertelt in deze 40dagentijd
hoe wij met elkaar op weg gaan,
op reis zijn in dit leven.

Aan het begin van die poort
een schikking van witte tulpen.
De tulp als symbool voor gebed.
Als uiting hoe een mens open gaat naar God
op wacht voor de poort,
of wij een nieuw seizoen tegemoet zullen gaan,
hoe we die poort onder zullen gaan.
Een nieuw seizoen van werken, wachten, verlangen.