Jaarwisseling 2013-2014

Het oude hout is getekend door de seizoenen van het jaar dat achter ons ligt. Er is uitzicht op het licht en de toekomst is nog open. De bolletjes, nog bedekt en nog niet open, staan voor het nieuwe jaar dat zich voor ons gaat openen.
In de schikking is ook aansluiting gezocht bij het opnieuw vertaalde lied dat gezongen is: ‘Abide with me’.
Net als in het lied is ook in de schikking een overgang te zien van het donker (vers 1) naar het Licht (vers 8).

Naar de hoofdpaginaAndere schikking