Advent 2013

Eerste zondag van Advent

De schikkingen voor de advent gaan over vrouwen in het geslachtsregister van Jezus. De eerste vrouw die daar een rol in speelt is Tamar die moedig en vol lef het onrecht aan de kaak stelt.
In de takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht, zijn bloemen, leeuwenbek geplaatst als teken van de moed van Tamar. De sluier over de bloemen vertelt van haar heimelijk treffen met Juda. Het geheel staat aan het begin van een weg, gevormd door de rechte takken, met aan het eind een bol die de verwachting van de toekomst verbeeldt.

Tamar
fier rechtop
neemt ze het recht
in eigen hand
gaat
tot de grens
van haar vermogen

Eeuwige God
geef ons de moed
op te komen voor recht
kwetsbaar en toch zo sterk


Tweede zondag van Advent

Jozua 2 en MattheĆ¼s 3: 1-6

We volgen nog steeds de weg van bevrijding.

Halverwege zie je de poort met het rode koord waarmee Rachab de verspieders de weg wees.

Een brood wat ze deelde met de vreemdelingen en als verwijzing naar het avondmaal.

Aan het eind van de weg een amaryllis in knop als symbool voor bevrijding en toekomst.
De amaryllis bloem in de vaas symbool voor Rachab's gastvrijheid en zorg voor haar familie.


Derde zondag van Advent

Wij hebben voor derde advent
de schikking gemaakt over Ruth.

In de schikking is te zien
de lange weg die Ruth moest gaan.

De korenaren zijn door Ruth gezocht,
de klimop staat voor trouw
en de ster wijst naar wat komen gaat:
het kerstfeest.