"Overstap"

De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven.
Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid.
Ook in de natuur zijn er veel schatten verborgen.
Een bloembol verbergt ook een schat namelijk
de prachtige bloem die er na verloop van tijd uit komt.
Zo ook de Dahlia, kleine onooglijke knolletjes,
waaruit een schitterend bloem ontstaat!!