STILLE WEEK en PASEN 2013

Palmzondag

"Ontvangst in Jeruzalen"

De witte roos symbool voor Jezus
die Jeruzalem binnen komt.
De stenen staan voor Jeruzalem.
Onder de schikking een paarse doek
die de kerk in gaat als een weg naar de stad.

De graankorrel komt in de aarde en sterft
en dient de vrucht, die anders niet kan leven.

Klimop verwijst naar de trouw van God
waar ook het projectlied over zingt.
De buigende palmtakken
in eerbied voor de koning.


Witte Donderdag

 

"Laatste Avondmaal"

Het brood en de kruik
symboliseren het laatste avondmaal.
De schaal en de doek
staan voor de voetwassing
van de disipelen door Jezus.
(Ik ben niet gekomen om gediend te worden
door de mensen maar om Zelf te dienen).
De rode annemonen staan voor het bloed
dat vergoten zal worden


Goede Vrijdag

"Het geheimenis van het kruis"

Het kruis en de zwarte doek spreeken voor zich.
De rode anemonen verwijzen naar de legende
dat de bloeddruppels
die van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden in bloemen,
rode anemonen.Stille Zaterdag
Een voorbode voor pasen


Paasfeest

"De Heer is waarlijk opgestaan"