Biddag
voor gewas en arbeid

De schikking bestaat uit tulpen;
de tulp is het symbool voor het gebed.
De bloembladen staan open
naar de hemel.

In deze dienst bidden wij tot God
om een zegen
over ons werk en het gewas.

De bladeren
waarmee de schikking wordt omringd
staan symbool voor onze handen
die vragen om een zegen van God.
De rode kleur van de bloemen
symboliseert de liefde
van God voor ons.