1ste zondag 40dagentijd 2013
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

1 Samuel 16 : 1- 13 en Lucas 4 : 1- 13.
 

Het gaat niet om wat de mens ziet,
de mens kijkt naar het uiterlijk.
Maar de Heer kijkt naar het hart
en het verborgene.

Jezus krijgt allerlei macht aangeboden,
maar hij laat zich er niet door verleiden.
Waar spiegelen wij ons aan?
Aan rijkdom en macht? (zilveren piramide)
of kiezen we voor hoop en vertrouwen.
(sneeuwklokje en hedra).


2de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Reminiscere
('Gedenk (houd oog voor) uw barmhartigheid.') Psalm 25:6

1 Samuel 24

Wij zijn bij onze schikking uitgegaan
van de tekst in 1 Samuel 24.
David spaart het leven van Saul
en neemt een stuk van zijn mantel mee
als bewijs dat David
hem ook had kunnen doden.

Met deze schikking willen wij uitdrukken
dat je naar elkaar toe kunt komen
door de liefde van God,
in plaats van kwaad met kwaad
te vergelden.

Het hart, omwikkelt met klimop
symboliseert de liefde.
De klimoptak
die dwars door het hart is gestoken,
symboliseert niet alleen Gods trouw
maar ook het naar elkaar toekomen;
elkaar de hand toesteken.
Naast het hart is de spelonk opgesteld:
in het verborgene gaat het om
waar je oog voor houdt;
hier hebben we een verbinding gelegd
met de doopschikking.

3de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')


2 Samuël 12: 16-25 en Mattheüs 26: 34-36

Onder de schikking een paarse doek
als verwijzing naar het lijden.

Doornstruiken:
symbool van alles wat er niet goed gaat
in ons leven en in de wereld.

Papaverbol ook wel slaapbol genaamd
verwijst naar de slapende leerlingen.

De avondmaalsbeker staat symbool
voor de beker waarvan Jezus bad:
"Laat deze beker aan mij voorbijgaan."

De witte roos in de beker
verteld van de hoop
die er juist
voor ons is,
omdat Jezus de beker niet voorbij liet gaan.


4de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Laetare ('wees dan blij')

2 Samuël 14: 1-24 en Lucas 15: 11-32
...de genade, de ruimte die wij krijgen om te leven
en zo onderdak te vinden in Gods liefde...


In de schikking zien we een poort
met daarin een roos.
De witte roos
verbeeldt de Vader
die in de altijd openstaande poort
op ons wacht,
om ons onderdak te geven.

De 2 takken
staan in een open houding,
als teken
van ontvangen en vergeven.


5de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Judica ('Doe mij recht')
Doop Mathilde van der Veer


2 Samuël 15: 1 -12 en 1 Petrus 2: 3 – 9

De schikking bestaat uit een stuk boomschors
met daaronder een paarse en witte doek,
verwijzend naar de doopviering
in deze Veertigdagentijd.
Veel lijnen uit deze dienst komen samen
in het dooplied "Voor zoveel ogen"

Jij leeft vandaag voor zoveel ogen;
je wordt gedoopt, je bent gezien.
Men heeft zich over jou gebogen,
om de gelijkenis misschien,
om wat een ander van jou vindt?
Wie zal jou recht doen, mijn kind?

Zuiderwindlelies, wit bloemetjes
met een zwarte stip in het midden
verbeelden de vele ogen.
Een mens wordt op zoveel manieren bezien.
Die ogen herken je ook in een witte uienbol
(ook veel bloemetjes) en, uit de kerktuin, de skimmia.
Sommige ogen richten zich naar de witte roos, God,
andere weer naar allerlei andere kanten
of naar de witte gerbera (dopeling Mathilde).

Ertussen zitten 3 gele bollen als beeld van het bedrog
en manieren van kijken
waarbij mensen slechts gebruikt worden.
De 2 gekleurde rozen staan voor de ouders,
Jan Peter en Natalia,
en de 2 gekleurde gerbera's
voor de zusjes Louise en Elvire.
Zij helpen Mathilde om te ontdekken
waar je je oog op mag richten
en hoe je mag leven in het besef
dat je liefdevol gezien bent bij God.
Richt bij wat je doet je oog op Jezus,
die bouwde aan Gods wereld,
waar mensen recht wordt gedaan.