Week van gebed
voor eenheid van de Christenen
januari 2013

De boog als teken van het verbond
omwikkeld met groen, vertelt van Gods trouw.
Zo mogen wij met vertrouwen op de Eeuwige
door het leven.
De witte zuidenwindlelie is een sterke krachtige bloem,
die symbool staat voor de kracht van het geloof.
De kleurige bloemen stellen de mensen voor
op deze aarde; wij mogen leven met onze eigen kleur,
onze eigen talenten en geschiedenis.
We mogen gezien worden in onze verscheidenheid.

Goed om te noemen op deze
zondag van gebed om eenheid.
Het licht van de kaarsen
verbeeldt de vier windstreken
waarheen het evangelie zich heeft verspreid.
De rode doek, die de lichten verbindt met elkaar,
staat symbool voor de liefde en de warmte
in de gemeenschap waarin wij mogen leven.
Soms ontbreekt die verbinding…

De trommel is in de Dalit-gemeenschap in India
een symbool voor de viering van het leven,
maar tegelijk een symbool voor verzet
tegen onderdrukking.
De onderdrukking waarin mensen
als minderwaardig worden weggezet,
zonder echte verbindingen
met mensen in andere levenssituaties.