Advent 2012

Eerste zondag van Advent


Romeinen 13 vs 11 en 12

De tijd is gekomen
om klaarwakker te worden
en het donker achter ons te laten.

Het schilderij
toont ons het licht in de duisternis.
Omkleed u met de Heer Jezus Christus.
De Bijbel wijst ons hierin de weg.


Tweede zondag
van Advent

Een verbeelding bij de woorden van de profeet Maleachi (3: 1 – 4)

Uit vette, vervuilde wol is een weg zichtbaar.
Het gangbare pad van onze samenleving.
De boodschapper
die door de profeet wordt aangekondigd
zal die weg veranderen
zoals een wolwasser
vroeger witte wol tevoorschijn bracht.

Er komt een nieuw en puur begin,
hier verbeeld door een witte bol wol,
met daarin een paarse bloem
met een kleine witte bloemknop.
De boodschapper confronteert ons
met onze wegen.
Daagt ons met Gods trouw uit
om terug te keren naar wat echt en zuiver is:

‘In de dagen van Advent
vraagt Gods liefde wie jij bent’.


Derde zondag van Advent

Fillipenzen 4 en Sefanja 3 vers 14-20

De schikking is gemaakt
bij de schriftlezing uit
Fillipenzen 4 en Sefanja 3 vers 14-20:

"Voorbij is het kwaad het verdriet"

De stenen verwijzen naar het kwaad
en verdriet in de wereld.
De witte tulpen
staan voor gebed.
We worden opgeroepen
in Fillipenzen om God te danken.

Het glazen object verwijst
naar het volmaakt Goddelijke
en de vrede van God
Onder de schikking
een paars en roze doek.
Het roze doek symboliseert
dat er een eind komt
aan het uitzien
naar de komst van de Here Jezus.