Bevestiging ambtsdragers

Het grote witte hart vertelt van Gods liefde voor mensen.
Wit, geen opvallende kleur, onderstreept
hoe veel mensen aan die liefde voorbij zien.
Ambtsdragers proberen in woord en daad mensen de ogen hiervoor te openen.
Zij zijn gevat in een speciaal verband,
dicht bij dat hart.
Vijf rode rozen, een verwijzing naar de vijf aantredende ambtsdragers, maar ook naar de vijf aftredende  ambtsdragers.

Ambtsdragers leven het woord van Jezus
“Waar jullie schat is,
daar zal ook jullie hart zijn.” (Lucas 12: 34).
Ze oriënteren zichzelf met dat woord
en helpen anderen te ontdekken
waar ze in hun leven vooral op gericht zijn.
Ze doen dat niet omdat ze zelf beter zijn.
De stenen pot in de schikking verwijst naar
“wij zijn slechts een aarden pot
voor deze schat” (2 Kor. 4: 7a).
Ambtsdragers zijn kwetsbaar,
met breuklijnen in hun leven
en zo hier en daar is een stukje af.
Juist zo wil de Levende zijn rijkdom
met mensen delen.
NAAR HOOFDPAGINANAAR OVERZICHT