Doop Sylvie Lynn den Boer


De schikking bestaat uit veel witte bloemen,
als verwijzing naar reinheid en naar het feest.
De sluier symboliseert het doopkleed.
De witte lelie staat symbool voor
onschuld en zuiverheid
en verwijst naar de dopeling.
Zij wordt met liefde omringt
door haar ouders en zusjes (de witte rozen).

De bloemen die rond de lelie zijn geschikt
vormen als het ware de gemeente
waarin Sylvie nu is opgenomen.
De rietstengels tussen de bloemen
zijn een verwijzing naar het water van de doop.
De klimop is het teken van Gods trouw.

Welkom, welkom in ons midden
welkom nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.

 

 

 

 

 

 

 

2 september 2012