PINKSTEREN


Genesis 11:1-9
"Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken..."

Handeling 2:1-13
"...Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige Geest..."


Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde.
De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in roodkleurige bloemen, (12 stuks, de 12 apostelen),
die over de hele wereld is verspreid. Door de werking van de Geest, het wonder dat we elkaar kunnen verstaan.NAAR HOOFDPAGINA
NAAR OVERZICHT