STILLE WEEK en PASEN 2012

Palmzondag

"Ontvangst in Jeruzalen"

Ezechiel 33:30-33, Marcus 11:1-11

Het hart met de buxus staat voor het juichend binnenhalen van Jezus.
Daarachter zien we het kruis.
Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem.


Witte Donderdag

"De Voetwassing"
Brood en wijn, het lichaam dat gebroken wordt en sterft,
het bloed dat vergoten wordt om ons te bevrijden uit de macht zonde en dood.
Door te eten van dit brood en te drinken van deze wijn krijgen we deel van dit nieuw verbond.

Johannes 13: 1-15


Goede Vrijdag

"Het geheimenis van het kruis"

Jezus lijden is op een diepe wijze verbonden
met waar wij aan lijden.
Een ieder mag naar voren komen
en een steen bij het kruis neer leggen
Het symboliseert wat jij
als een steen op het hart meedraagt.


De zwarte doek drukt de verlatenheid uit.
Het geknakte riet zal niet gebroken worden.


Stille Zaterdag


Paasfeest

"De Heer is waarlijk opgestaan"