1ste zondag 40dagentijd 2012
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

psalm 90: 15
 

Als hij Mij aanroept,
geef Ik antwoord,
Ik sta hem bij in zijn nood,
Ik maak hem vrij.


2de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Reminiscere
('Denk aan uw barmhartigheid, HEER, , aan uw liefde door de eeuwen heen')Psalm 25:6


Ezechiël 3:22-27 en Marcus 9:2-10Deze twee bijbelgedeeltes hebben twee sterke overeenkomsten: De stralende verschijning van God en het niet mogen spreken tot God. Het zegt:

De tijd moet er rijp voor zijn en
Vaak wachten wij op het goede moment.

In het Grieks zijn er twee woorden voor tijd:
Chronos, de tijd die gemeten wordt met klok of kalender de ‘gewone tijd’, en
Kairos, de tijd bedoeld waarop iets beslissends gebeurt, de tijd waarop iets wezenlijks verandert zoals de dood en de opstandig.

De klok verbeeld de tijd gewone tijd
en de bloemen die vastgebonden zijn
verbeelden de drie discipelen
die niet mogen spreken en
moeten wachten op de juiste tijd.3de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Oculi ('Ik houd mijn ogen gericht op de HEER')

"Jezus in de tempel"
Johannes 2: 13-22

De stenen
staan voor het lot van Jeruzalem.

Bij de tempel
stuurt Jezus de handelaren en geldwisselaars weg.

De gekantelde vaas verwijst
naar de verwoesting van Jeruzalem

De drie witte bloemen
symboliseren
de uitspraak van Jezus;
In drie dagen
zal ik de tempel weer opbouwen.

Het touw
verwijst naar de zweep
die Jezus gebruikte
om de handelaars te verjagen.


4de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Laetare ('wees dan blij')

Ezechiël 17: 22-24.

Uit de top van een hoge ceder
zal God tussen de bovenste takken
een teer twijgje wegplukken
en dat zal Hij planten
op een hoge en verheven berg.
Op de hoogste berg van Israël
zal Hij het planten
en het zal takken dragen
en vruchten voortbrengen
en een prachtige ceder worden.

De boom staat symbool
voor de hoge boom
die God heeft geveld,
nu het verbond met God
niet werd nageleefd.
De boom als symbool
voor dat wat niet goed is:
macht, intriges.
Maar God zal een kleine boom
doen groeien.
Het twijgje wordt verbeeld
door een klimoptakje;
symbool van Gods trouw
aan de mensen.

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd
breekt het licht waar we naar uit zien,
het licht van Pasen, door en wordt paars roze.
Dit wordt zichtbaar in de roze bloem.


5de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Judica ('Doe mij recht')
"Jezus over zijn dood "
Johannes 12 : 20 - 33

De weg van God
gaat door alles heen,
de graankorrel moet eerst sterven,
maar uiteindelijk zal hij vrucht dragen !