WERELDDIACONAAT
2012

 

Zijn oogst is geslaagd!

In de vaas is een akker verbeeld
waarop is gezaaid.
Dit zaad is in goede aarde gevallen,
het is opgekomen en draagt vrucht.

Vandaag wordt gelezen uit
Lucas 8: 4-15; de gelijkenis van het zaad.
De gelijkenis betekent:
het zaad is het woord van God.
De zondag van het Werelddiaconaat
staat in het teken van Landbouwprojecten
in Burkina Faso. De omstandigheden in dit land
zijn heel moeilijk, de oogst mislukt vaak.

Met hulp van het project van
Kerk in Actie/Zondag Werelddiaconaat
is de oogst geslaagd, net zoals met deze schikking wordt verbeeld.