Week van gebed
voor eenheid van de Christenen
januari 2012

De schikking
bestaat uit een wereldbol,
verbonden door klimopranken
met de bijbel en de paaskaars.
(klimop verbeeldt trouw, onsterfelijkheid)
Hier omheen staan 4 schikkingen
met tulpen, als bidden uit de
4 windstreken van de aarde.
De tulp is de bloem van gebed.
Eronder zit het blad van de vingerplant.
Daar onder ligt rood doek.
Rood is de kleur van de Geest. Verwijst ook naar offer, martelaarschap en lijden