Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2011

Herdenking van de gestorvenen

De basis
van de schikking
is een kring die niet meer gesloten is

De cirkel
is niet meer rond want er wordt iemand gemist.

De kleuren
van de schikking gaan  van donker naar licht want we  zijn allen op weg naar het licht.

In de schikking
10 witte rozen
zij verwijzen
naar de mensen
die wij deze dag herdenken.

“In nevelen”

Mijn pen, te lang terzij gelegd,
terzij, gelijk ik zelf wou zijn,
had taal en teken mij ontzegd
en gaf, vol stolselen, geen begin.
Ik doopte hem in water in.
En in de schaal met water zonk
de droppel, het ultramarijn,
en heeft zich zwevende verdeeld.

En uit het nevelend blauw ontstond
een langzaam losgewonden beeld,
de eindelijke, de moeder mijn,
lieflijk van ogen en van mond.
Hoe zacht en ernstig zag mij aan
wier kind, wier blijdschap ik mocht zijn,
nieuw en van donkerte ontdaan.
— En wenkte nog en was vergaan.
( Ida Gerhardt)

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Nel van der Welle - Heuseveldt
Cees Kloet
Dirk ’t Hart
Jasper Rentier
Jozina Dieleman - Pardoen
Hubrecht Pannekoek
Corrie Pannekoek - Sijrier
Olivier Bij de Vaate
Dani van den Ende - Timmerman