'BRUILOFTFEEST'
Schikkingen bij Mattheus 22:1-14

"De gelijkenis van de koning die een bruiloftfeest gaf voor zijn zoon"
Resultaat van de werkwinkel 2011 'Vertel het geschikt'

 

De witte rozen vertellen van het feest, de bruiloft en het licht.

Daartussen veel kleur, de veelzijdigheid van de feestgangers.

Daaronder donkere distels als teken van de man zonder bruidskleed en de moordenaars en mishandelaars.

De klimopboog omsluit het geheel als symbool van Gods trouw aan iedereen.

Iedereen wordt uitgenodigd, sommigen gaan niet, anderen komen wel.


 

 
 

Een stroom van mensen die uit de 4 windstreken op weg gaan naar de bruiloftzaal waar de Vader van de koningszoon hen voor dat feest had uitgenodigd.

De feestelijke kleuren en de verscheidenheid van de bloemen verbeelden de feestkleren van allen die er naar op weg gingen.

Behalve die ene hij of zij richt zich wel naar het feest,maar wil er toch niet bij horen.

De witte kaars verbeeld de Vader van de Koningszoon.

Toen het geheel klaar was moest ik aan een versje denken uit onze kerkmusical’ Zie je die bonte karavaan waarin de mensen samen gaan. In dit geval naar het feest.


 
 

De man zonder bruiloftskleed had geen enkel argument om zich te verontschuldigen. Die mensen komen niet volledig tot hun recht. Dat is verbeeld in de tak met knoppen rechts onder. Zij komen niet meer tot volle bloei. Evenals de geknakte stengel.

De distels wijzen op de gedode profeten.

De andere bloemen zijn zeer gevarieerd. De uitnodiging treft ieder. Er zijn eigenlijk te veel kleuren, maar in dit geval geeft dit aan dat ieder ondanks zijn verscheidenheid erbij mag horen. Zij reiken naar het Licht, de witte rozen boven, en laten zich de bescherming van Gods hand welgevallen.

De bruidsluier duidt op het feest.


 
 

 

 

De uitbundig naar boven reikende takken verbeelden het gevoel van uitverkoren zijn voor het feest

In de vaas speelt zich het bruiloftsfeest af.

De kleurige bloemen geven de verscheidenheid aan
van de bruiloftsgasten.

De distel die op zijn kop staat is van de man zonder bruiloftskleed. Hij is wel aanwezig, maar doet niet mee.

Het kroontje met de witte rozen staat voor het feest
en als visioen van het koninkrijk van God.


 

NAAR OVERZICHT