"Overstap"

De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven. Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid.

In de schikking zien we een basis van allemaal dezelfde kleine takjes die kris kras door elkaar heen lopen. Dit verbeeldt een massa mensen die op elkaar willen lijken. Daaruit springen acht totaal verschillende bloemen die hun eigen vorm en kleur durven laten zien. Die 8 staan voor de overstappers.

"verberg je niet, toon dapper je gezicht...

...dat ieder telt,
jou kleur heeft grote waarde"