STILLE WEEK en PASEN 2011

Palmzondag

"Een veelzeggende ontvangst"

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.


Matteüs 21: 1-11

In deze schikking zien we de intocht in Jeruzalem. Aan het begin van de weg zien we de juichende mensen in de vorm van groene takjes. Dit juichend binnenhalen verandert in kale rode takken die eindigen bij het kruis.


Witte Donderdag

God in ons midden zoals Hij beloofd had:
“Ik zal er zijn.”

Het Laatste Avondmaal

 

De witte bloemen in het midden
die naar beneden hangen verwijzen naar zijn aanwezigheid in ons midden,
Hij is neergedaald.
De kruik en de schaal
symboliseren de voetwassing
en het laatste avondmaal. 

Exodus 3: 7-14 Johannes 13: 1-15


Goede Vrijdag

"Het geheimenis van het kruis"

Jezus lijden is op een diepe wijze verbonden
met waar wij aan lijden.
Een ieder mag naar voren komen
en een steen bij het kruis neer leggen
Het symboliseert wat jij
als een steen op het hart meedraagt.


De zwarte doek drukt de verlatenheid uit.
Het geknakte riet zal niet gebroken worden.
De rode anemonen staan voor het lijden.


Stille Zaterdag


Paasfeest

 

"De Heer
is waarlijk opgestaan"