1ste zondag 40dagentijd 2011
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

Matteüs 4: 1-11
 

De schikking bestaat
uit een weg met stenen,
dit verbeeldt onze levensweg. Daarop ligt prikkeldraad:
periodes van beproeving,
bezinning en worsteling.

Door het prikkeldraad heen
groeien bollen
als teken van hoop
door volhouden
en doorzetten.


2de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Reminiscere
('Denk aan uw barmhartigheid, HEER')Psalm 25:6


"Een stem uit de hemel"
Mattheüs 17:1-9De oester met de parel
verwijst naar de ontmoeting
op de berg van Jezus, Mozes en Elia.

Een bijzondere waardevolle ervaring,
die ze meenemen als ze de berg afdalen
naar het leven van alle dag.


3de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Oculi ('Ik zie')

"Een ontmoeting bij de bron"
Johannes 4: 5 –26

Het leven van de Samaritaanse vrouw
wordt gesymboliseerd door de stenen;
Jezus doorbreekt alle conventies
en hindernissen zodat er een weg is
naar het levende water.

De misverstanden en de vooroordelen
worden uit de weg geruimd
en dat wordt gesymboliseerd
door de witte lelie.

 

 

Bij een bron gaat het heel diep.
Mensen hebben zoveel lagen.
Wie verstaat ons diepste vragen?
Hij die ons ten leven riep.
Jezus spreekt de onmacht tegen,
hij brengt ons op nieuwe wegen.


4de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Laetare ('wees dan blij')


Dit beeld straalt afhankelijkheid
en gebondenheid uit.
Het is uit één stuk hout gesneden,
dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De kaars staat voor het licht van Pasen,
de klimop voor de trouw,
zij klimt altijd naar het licht !

5de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Judica ('Doe mij recht')
"Lazarus"
Johannes 11 en Romeinen 8:8-11

De stenen verwijzen naar het graf van Lazarus.
De bloembol lijkt dood aan de buitenkant maar binnenin is nieuw leven.
En zo verwijst de bol naar de grens van leven en dood.