Biddag
voor gewas en arbeid / Aswoensdag

In het glas
zien we de as
als teken van vergankelijkheid.
De tulpenbladen
staan
-als de biddende mens-
open naar de hemel.
De jute lap
staat voor inkeer
en bezinning.
De bijbel en klimop
staan voor Gods trouw.
We hoeven het niet
alleen te doen.